بررسی طرح حمایت...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، نحوه اجرایی نمودن طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستائی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان خوی با حضور معاون سیاسی فرماندار و سایر اعضای این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

دکتر محمدی ایروانلو معاون سیاسی فرماندار در این جلسه با بیان اینکه امروزه موضوع اشتغال یکی از مهمترین دغدغه های کشور می باشد اظهار داشت : باید از همه ظرفیت های کشور در جهت اشتغالزایی و رفع مشکل بیکاری بهره گرفت .

وی افزود : این طرح یکی از اثرگذارترین طرح های دولت تدبیر و امید می باشد و اگر بطور صحیح اجرا شود می تواند بخش اعظمی از مشکل بیکاری را در کشور حل نماید .

وی در ادامه با اشاره به لزوم حل سریع مشکل بیکاری در شهرستان، خواستار اطلاع رسانی سریع و اجرایی نمودن این طرح توسط دستگاه های ذیربط گردید .