بازدید معاون...بازدید معاون...بازدید معاون...بازدید معاون...بازدید معاون...بازدید معاون...بازدید معاون...بازدید معاون...بازدید معاون...بازدید معاون...بازدید معاون...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از مراحل احداث پایانه و تاسیسات گمرکی مرز رازی بازید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفت.

پس از این بازدید سید محمد عابدی در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل و مشکلات مرز رازی از جمله صادرات و واردات که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط در محل بخشداری قطور ترتیب یافت , شرکت و دستورات لازم را صادر نمود.