برگزاری جلسه...برگزاری جلسه...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی در مقوله حقوق شهروندی , عفاف و حجاب با حضور دکتر محمدی ایروانلو معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان خوی و اعضای این ستاد برگزار شد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان خوی در این جلسه با اشاره به تغییر و تحول در حقوق مردم نسبت به حکومت در دنیا بعد از قرن ۱۸ اظهار داشت: بعد از قرن ۱۸ نظام ارباب رعیتی در نظام های سیاسی از بین رفت و مردم به جایگاه شهروندی ارتقاء یافتند.

وی تصریح کرد: صاحب نظران سیاسی نیز بر این باورند که پایه های هر نظام سیاسی بر همگرایی دولت و مردم استوار است و این مقوله تابعی از مقبولیت و مشروعیت می باشد.

وی افزود: در کشور ما نیز در قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی بر اساس مبانی عقلی و دینی در فصل سوم این قانون به حقوق شهروندی اشاره شده است.

دکتر محمدی ایروانلوبا اشاره به اهداف ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی در مقوله حقوق شهروندی ndash; عفاف و حجاب اظهار داشت: حفظ و صیانت از حقوق مردم، مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی، افزایش پاسخگویی و ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد از جمله اهداف این ستاد می باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان خوی با اشاره به برنامه های ۹ گانه حقوق شهروندی و ۱۰ گانه عفاف و حجاب اظهار داشت: ماهیت اصلی این برنامه ها تبيين حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداري می باشد و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن می باشند.