برگزاری جلسه...برگزاری جلسه...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست سیدمحمد عابدی و با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.

معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان خوی در این جلسه با اشاره به آمار کشفیات در حوزه قاچاق کالا و ارز از افزایش ۵۷ درصدی ارزش ریالی در ده ماهه سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد و از یگانهای کاشف نظامی و انتظامی و امنیتی، تقدیر و تشکر نمود.

وی تصریح کرد: تشدید نظارت و کنترل دقیق دلیل افزایش کشفیات در مبادی و خروجی بوده که تاثیر بسزایی در مسائل اقتصادی منطقه و امنیت پایدار جامعه دارد .

فرماندار و رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه بر ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان با استفاده از ظرفیتهای موجود منطقه اشاره و بر تقویت تعاونی های مرزنشینان و شرکتهای وابسته و هر آنچه در قانون پیش بینی شده است تاکید نمود.