دبیرشورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان تکاب گفت:

۲۵۰ مسافر که سه ساعت در محور ایرانخواه گرفتاربرف و کولاک شده بودند ،نجات یافتند.

شیوخی به رانندگان توصیه کرد، به علت کولاک شدید و مسدودشدن جاده در این محور تردد نکنند و به تجهیزات زمستانی مجهز باشند.

بجز محور ایرانخواه ،همه راههای اصلی و فرعی شهرستان تکاب باز و تردد در آن برقرار است.