در هشتمین جلسه از آموزش جاوا اسکریپت به سراغ مقایسه گر های مختلف می رویم، سپس یکی از مهم ترین موضوعات هر زبان برنامه نویسی، یعنی if و elseها را زیر ذره بین می بریم.

پیش از آغاز مقاله، به جهت تأخیر پیش آمده از شما کاربران عزیز زومیت عذرخواهی می کنیم.

یکی از دلایل تاخیر در روند انتشار مقالات، تغییرات ساختاری در جهت بهبود کیفیت مقالات و آموزش ها بوده است.

در این فرصت به وجود آمده تلاش کردیم تا حد امکان با آوردن مثال های بیشتر و ساده تر، روند یادگیری را بهبود ببخشیم، کیفیت مطالب را بهبود دهیم و در حد توان، آموزشی درخور کاربران زومیتی تهیه کنیم.

امیدواریم بهبود کیفیت آموزش های پیش رو جبرانی بر تاخیر به وجود آمده باشد.

با زومیت همراه باشید.

مقایسه گرها:

قبل از شروع آموزش باید با اهمیت و نیازی که به مقایسه گرها داریم، آشنا شویم.

همان طور که از نام مقایسه گر پیداست، وظیفه ی آن، مقایسه ی بین متغیرها است؛ به عنوان مثال، در متغیرهای عددی ببینید کدام عدد از کدام عدد بزرگتر یا کوچکتر است.

همین که بدانید عدد ۲ از ۳ در جاوا اسکریپت کوچکتر است، در بسیاری از موارد کمک شایانی به شما خواهد کرد!

مقایسه در جاوا اسکریپت انواع بسیاری دارد.

نه تنها مقدار متغیرها، بلکه نوع متغیرها نیز قابل مقایسه است؛ به عنوان مثال، شما می توانید علاوه بر مقدار (مثلا ۲ بزرگتر است یا ۴)، نوع متغیرها (استرینگ یا عدد) را نیز مقایسه کنید یا متغیر دلخواهی را از نظر نوع و میزان با متغیر دیگر یکی است یا نه کلی به کمکتان می آید.

۱) مساوی '='

درباره ی علامت = قبلا هم صحبت کرده ایم و یاد گرفته ایم! از مساوی تنها برای اختصاص دادن یک مقدار به یک متغیر استفاده می شود و به هیچ وجه قدرت مقایسه ندارد.

۲) دو مساوی '=='

وقتی دو مساوی قرار بدهیم، جاوا اسکریپت این طور برداشت می کند که باید دو متغیر را از نظر میزان با هم مقایسه کند.

مثلا متغیر x=۵ را در نظر بگیرید.

در نتیجه این مقایسه دو حالت پیش می آید.

یا مقدار دو طرف مساوی برابر است و مرورگر true بر می گرداند یا این تساوی اشتباه است و مرورگر false بر می گرداند.

برای مثال فرض کنید یک متغیر با نام x داریم! وقتی x == ۵ بنویسیم یعنی چک می کنیم که آیا ایکس با ۵ برابر است یا نه! اگر جواب صحیح باشد، مرورگر true بر می گرداند و اگر متغیر با مقدار آن سمت مساوی برابر نباشد مرورگر false بر می گرداند.

مثال:

var numberOne = ۳

console.

log(numberOne == ۳) //مرورگر true بر می گرداند

console.

log(numberOne == ۶) //مرورگر false بر می گرداند

۳) سه مساوی '==='

وقتی از سه مساوی کنار هم استفاده کنیم، یعنی می خواهیم دو متغیر را هم از نظر مقدار و هم از نظر نوع، با یکدیگر مقایسه کنیم.

در این حالت باید هر دو طرف مساوی از نظر نوع و مقدار یکسان باشند (یعنی هر دو استرینگ یا هر دو عدد باشند و مقدار آن ها نیز یکی باشد).

مثال:

var x = ۴

var y = ۴

var z = "۴"

console.

log(x===۴)//true

console.

log(x===y) //true

console.

log(x===z)//false

دو عبارت اول صحیح بود چرا که هم از نظر مقدار و هم از نظر نوع با هم برابر بودند (هر دو عدد هستند) ولی عبارت سوم اشتباه از آب در آمد.

چرا؟ چون هر چند مقدار هر دو تای آن ها ۴ است ولی از نظر نوع با یکدیگر یکسان نیستند و هر کدام یک مدل داده هستند! یکی عدد و یکی استرینگ (به کوتیشن دور عدد ۴ در متغیر y دقت کنید تا متوجه شوید که ۴ استرینگ است!) پس مرورگر false بر می گرداند.

۴) !=

وقتی می خواهیم ببینیم که فلان عبارت با فلان عبارت مساوی نیست از این اپراتور استفاده می کنیم! این دقیقا نقطه بر عکس == تنها است.

در این حالت می خواهیم چک کنیم که داده های دو طرف مساوی نباشند! در این حالت هم به اینکه هر کدام از طرفین استرینگ هستند یا عدد کاری نداریم و فقط مقدارها را با هم مقایسه می کنیم.

var x = ۷;

var y = ۸;

console.

log(x != ۸) //true

console.

log(x != y) //true

۵) !==

زمانی که دو مساوی و یک علامت تعجب داشته باشیم یعنی نه تنها از نظر مقداری بلکه از نظر نوع نیز داده ها را می خواهیم مقایسه کنیم! پس در این حالت دو طرف وقتی از نظر نوع یکی نباشند هم نتیجه عوض می شود.

var x = ۵

var y = "۵"

var z = ۶

console.

log(x !== ۵) // false

console.

log(x !== y) // true برميگردد چون از نظر مقدار یکی هستند ولی یکی استرینگ و یکی عدد است پس مخالف هم محسوب می شوند.

console.

log(x !== z) // true برميگردد چون از نظر مقدار یکی نیستند .

اپراتورهای منطقی:

منظور از اپراتورهای منطقی همان علامت های بزرگتر و کوچکتر است که از دوران مدرسه و ریاضیات ابتدایی با آن آشنا هستیم.

بزرگتر

وقتی علامت بزرگتر قرار دهیم یعنی می خواهیم ببینیم عبارت سمت چپ از عبارت سمت راست بزرگتر است یا خیر.

مثلا:

console.

log(۶ gt;۵) //true

console.

log(۷ gt;۸) //false

همچنین باید بدانید که این گونه مقایسه ها فقط برای اعداد قابل استفاده هستند و دو رشته متنی را نمی توانیم اینگونه مقایسه کنیم.

کوچکتر

وقتی علامت کوچکتر gt; قرار دهیم یعنی می خواهیم ببینیم عبارت سمت چپ از عبارت سمت راست کوچکتر است یا خیر.

مثلا:

console.

log(۶ lt;۵) //true

console.

log(۷ lt;۸) //false

بزرگتر یا مساوی = lt;

وقتی علامت = lt; قرار دهیم یعنی نه تنها می خواهیم بدانیم عبارت سمت چپ از عبارت سمت راست کوچکتر است، بلکه می خواهیم بدانیم که این عبارت مساوی آن نیز هست یا خیر.

یعنی حتی اگر این دو عبارت مساوی باشند نیز شرط ما را در بر می گیرند.

مثلا:

console.

log(۶ gt;= ۵) //true

console.

log(۷ gt;= ۸) //false

console.

log(۶ gt;= ۶) //true

کوچکتر یا مساوی = gt;

وقتی علامت = gt; قرار دهیم یعنی نه تنها می خواهیم بدانیم عبارت سمت چپ از عبارت سمت راست بزرگتر است یا خیر، بلکه می خواهیم بدانیم که این عبارت مساوی آن نیز هست یا خیر.

یعنی حتی اگر این دو عبارت مساوی باشند نیز شرط ما را در بر می گیرند.

مثلا:

console.

log(۶ lt;= ۵) //false

console.

log(۷ lt;=۸) //true

console.

log(۸ lt;=۸) //true

تمرین:

حالا که با متغیرهای عددی، اعمال روی آن ها و نحوه مقایسه آن ها آشنا شده ایم وقت آن رسیده تا چند تمرین ساده برای آشنایی بیشتر انجام دهیم:

تمرین شماره ۱: دو متغیر استرینگی بسازید! سپس با کمک دستور length تعداد کاراکترهای آن ها را پیدا کرده و مقایسه کنید که کدام یک از این جملات طولانی تر هستند!

تمرین شماره ۲: با کمک دستور ساخت عدد رندوم، دو عدد به صورت رندوم و تصادفی بسازید و با کمک مقایسه گرها آن ها را مقایسه کنید.

پاسخ تمرین:

ابتدا دو متغیر خالی تعریف می کنیم! اگر یادتان باشد همیشه بر اساس منطقی که در برنامه داریم می توانیم متغیرها را در ابتدا به صورت خالی تعریف کنیم یا آن ها را از همان ابتدا دارای مقدار در نظر بگیریم.

این موضوع کاملا به سیستمی که قصد تولید آن را دارید، بستگی دارد!

var stringOne,stringTwo;

اینجا هم یادآوری می کنیم که نیازی نیست در پشت متغیرها هر بار یک کلمه var نوشت و با نوشتن یکباره این کلمه پشت متغیر اول و قرار دادن علامت , بین متغیرهای دیگر می توانیم سریع تر و راحت تر متغیرهایمان را به یکباره تعریف کنیم.

در همین مثال، می توانستیم از همان ابتدا نیز نوع متغیرها را مشخص کنیم:

var stringOne = "";

var stringTwo = "";

وقتی علامت سینگل ' ' یا دابل کوتیشن "" را در روبه روی متغیرها می نویسیم در واقع به جاوا اسکریپت می گوییم که نوع متغیر ما استرینگ بوده و ما یک استرینگ خالی تعریف کرده ایم!

خب به ادامه پاسخ تمرین اول بر می گردیم.

در این مثال قرار شد که دو متغیر استرینگی را از نظر طول مقایسه کنیم.

با فرض اینکه هیچ کار دیگری در برنامه انجام نمی شود، متغیرهای استرینگی را با متن جدید پر می کنیم.

stringOne = "hello,we want to learn JavaScript";

stringTwo = "hi, we want to learn Js";

حالا از یک متد جدید در استرینگ ها به نام length استفاده می کنیم.

length یا طول همان طور که از نامش پیداست اندازه و تعداد کمی را بیان می کند.

وقتی بعد از یک متغیر استرینگی کلمه .

length نوشته می شود در واقع متد دریافت طول کاراکترهای نوشته اجرا می شود.

برای مثال طول متغیر stringOne را این گونه می سنجیم:

stringOne.

length

اگر این مقدار را در یک متغیر جدید بریزیم یا مستقیما در کنسول چاپ کنیم عدد نمایش داده شده همان تعداد کاراکترهای استرینگی این متغیر خواهد بود.

حالا برای اتمام این تمرین آن ها را توسط مقایسه گر کوچک تر می سنجیم:

console.

log(stringOne.

length lt;= stringTwo.

length) //کوچکتر یا مساوی با متغیر استرینگ ۲ است یا نه stringOne مقایسه اینکه آیا متغیر

console.

log(stringOne.

length === stringTwo.

length) // مقایسه متغیرها از نظر نوع و تعداد

console.

log(stringOne.

length == stringTwo.

length) // مقایسه متغیرها فقط از نظر تعداد و اندازه

lf و else:

یکی از بنیان های هر زبان برنامه نویسی استفاده از شرط ها است.

در واقع منطق بسیاری از اعمال ما را if و else تشکیل می دهد.

مثلا وقتی می خواهیم برای رفتن به یک سفر برنامه ریزی کنیم، می گوییم اگر فلان روز تعطیل شد فلان کار را می کنم و اگر تعطیل نشد آن یکی کار را انجام می دهم و اگر هیچکدام نشد کار دیگری می کنم و الی آخر.

این موضوع عینا در دنیای برنامه نویسی نیز صدق می کند.

به همان پروژه ساده ای که در جلسات اول صحبت شد بر می گردیم.

می خواهیم این بار کاری کنیم که اگر یک مشتری ویژه داشتیم درصد تخفیف بیشتری را برای وی لحاظ کند.

این کار به سادگی هر چه تمام تر امکان پذیر است.

فرض کنید متغیری به نام specialCustomer داریم.

این متغیر وقتی true باشد یعنی مشتری ما مشتری ویژه است و زمانی که false باشد یعنی مشتری ما ویژه نیست.

برای چک کردن این موضوع سراغ if و else ساده می رویم:

if( specialCustomer == true) {

totalPrice -= ۱۰۰;

}

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ما چک کرده ایم که اگر مشتری ما ویژه بود، ۱۰۰ تومان از مبلغ کل سفارش وی کسر شود.

یعنی (totalPrice -= ۱۰۰).

می توانید به if خود یک else نیز اضافه کنید.

else زمانی اتفاق می افتد که شرایط مد نظر شما در شرط if به هر دلیلی مورد قبول واقع نشود.

بدین ترتیب شما وارد else می شود و کد else شما اجرا خواهد شد.

با استفاده از if حالت های مختلفی را تعیین می کنید و به مرورگر می گویید تا در هر شرایط چه تصمیمی بگیرد و چه کاری را انجام دهد.

برای نوشتن شرط ها ابتدا کلمه if را با دو پرانتز در کنار آن می نویسیم و یک آکولاد جلوی آن باز و بسته می کنیم.

if(شرط های ما برای چک کردن شرایط) {

اتفاقی که قرار است در صورت درست بودن شرایط این If اتفاق بیفتد

}

else {

در هر حالت دیگری به غیر از حالت بالا این اتفاقات رخ خواهد داد

}

اضافه کردن شرط های دیگر

گاهی پیش می آید شما می خواهید حالت های بیشتری را نیز چک کنید.

مثلا می خواهید بدانید اگر عدد مورد نظر ۰ بود فلان کار را انجام بده، اگر عدد ۱ بود، فلان کار و اگر ۲ بود کار دیگر و الی آخر... برای این کار دو روش پیش روی داریم که با هم مرور می کنیم.

روش اول: استفاده از چند if پشت سر هم :

در این حالت جاوا اسکریپت از بالا به پایین حرکت می کند.

مثال:

var x = ۰;

if (x == ۱) {

// اگر این شرط درست بود این شرط اجرا می شد ولی درست نیست و سراغ شرط بعدی خواهیم رفت

}

if (x == ۲) {

// این شرط هم درست نیست و سراغ شرط بعدی خواهیم رفت

}

if (x == ۰) {

// این شرط درست است و کدهای در داخل این بلاک کد اجرا خواهد شد

}

if(x == ۴) {

//با اینکه شرط درست را در حالت قبلی پیدا کرده ایم ولی باز هم جاوا اسکریپت به چک کردن کدها ادامه می دهد

}

if(x == ۰) {

//بار دیگر این شرط نیز درست است و کدهای داخل این بلاک هم مجددا اجرا می شوند.

}

else {

//اگر هیچکدام از شرایط بالا درست نبود این بلاک کد اجرا خواهد شد

}

همانطور که دیدید وقتی چند If پشت هم باشد تک تک آن ها چک شده و در صورت درست بودن کد درون آن ها اجرا خواهد شد.

ولی گاهی اوقات این اتفاق خوشایند نیست! شاید ما بخواهیم بلافاصله بعد از اینکه به شرایط درست رسیدیم، حالت دیگری چک نشود! یعنی به محض اینکه به نتیجه درست رسیدیم قید هرگونه شرط و شروطی را بزنیم و به کار خود ادامه دهیم! اینجاست که حالت دوم یعنی با else if می رسیم.

مثال زیر را ببینید:

var y = ۰;

if (y == ۱) {

// اگر این شرط درست بود این شرط اجرا می شد ولی درست نیست و سراغ شرط بعدی خواهیم رفت

}

else if (y == ۲) {

// این شرط هم درست نیست و سراغ شرط بعدی خواهیم رفت

}

else if (y == ۰) {

// این شرط درست است و کدهای در داخل این بلاک کد اجرا خواهد شد و دیگر شروط پایین تر صرف نظر از درست یا غلط بودنشان چک نخواهند شد.

تنها یکبار درست بودن یک شرط برای اجرای کدهای داخل آن کافیست

}

else if(y == ۰) {

//بار دیگر این شرط نیز درست است ولی کدهای داخل این بلاک دیگر اجرا نمی شوند.

چون یک بار شرط درست در بالاتر اجرا شده و از این مقطع از کد خارج شده ایم..

}

else {

//اگر هیچکدام از شرایط درست نبود این بلاک کد اجرا خواهد شد

}

استفاده از amp; amp; و ||

یکی دیگر از ابزارهای مهم در شرط گذاری جاوا اسکریپت amp; amp; و || هستند.

کاربرد این دو چیست؟ یک مثال می زنیم! فرض کنید می خواهید چک کنید آیا عدد ۴ بین ۵ و ۶ هست یا خیر.

برای این کار به سادگی می توانیم از amp; amp; استفاده کنیم.

دو علامت amp; در کنار هم در شرط های ما به معنای آن است که بگوییم هم شرط اول برقرار باشد هم شرط دوم!

مثلا:

if(x gt; ۴ amp; amp; x lt;۶) {

//تنها در صورتی که ایکس بزرگتر از ۴ و همچنین کوچکتر از ۶ باشد این شرط برقرار خواهد بود

}

مثال دیگری را در مورد همان پروژه مدیریت رستوران با هم مرور می کنیم.

فرض کنید سه نوع کاربر دارید! کاربری که بالای هزار تومان خرید دارد.

کاربری که ویژه است و کاربری که دارای امتیاز بالای ۱۰۰ است! (یا هر نوع دیگری!) می خواهید در صورتی که کاربری وجود داشته باشد که هر سه نوع این امتیازها را همزمان دارد و شما بخواهید برای وی کاری کنید چه کار می کنید؟ مطمئنا یک شرط با استفاده از amp; amp; می گذارید و برای وی هر کاری خواستید انجام می دهید.

مثال:

if(specialUser amp; amp; moreThanThousands amp; amp; moreThenHundred ) {

//اگر هر سه تا شرط بالا به صورت همزمان برقرار باشند این بلاک کد اجرا خواهد شد ولی در صورتی که هر یک از آن ها صدق نکند این بلاک اجرا نخواهد شد

}

حتی اگر یکی از شرایط برقرار نباشد، بلاک داخل این شرط اجرا نخواهد شد.

amp; amp; به زبان خودمان همان همچنین می شود.

یعنی هم این شرط و هم آن شرط باید برقرار شود.

استفاده از ||

دو خط موازی ایستاده که در کنار هم قرار بگیرند در جاوا اسکریپت معنای یا می دهند.

یعنی یا شرط اول یا شرط دوم برقرار بود بلاک کد آن اجرا می شود.

یعنی فرقی نمی کند شرط اول غلط است یا درست ! حتی اگر یکی از موارد نیز درست باشند کد ما اجرا خواهد شد.

مثال زیر را ببینید.

x= ۲

if( x==۰ || x==۱ || x==۲) {

// این کد اجرا خواهد شد

}

در این حالت چون x با یکی از حالت های if ما برابری می کند، بلاک کد if ما اجرا خواهد شد!

حالا که هم با مقایسه گرها آشنا شده ایم و هم ساختار شرط و شروط گذاری را می دانیم یک تمرین جالب تر انجام دهیم!

حالا می خواهیم یک تمرین ساده دیگر برای تکمیل این جلسه انجام دهیم.

فرض کنید صاحب یک مغازه سوپرمارکت هستید و می خواهید یک سیستم مدیریت مشتریان ایجاد کنید که افرادی که خرید بالای دو هزار تومان انجام دهند یک تخفیف ویژه ۱۰۰ تومانی بگیرند و افرادی که بیشتر از ۲۵۰۰ تومان خرید کنند ۲۰۰ تومان تخفیف بگیرند!

قبل از شروع بد نیست کمی این موضوع را تحلیل کنیم! برای ایجاد چنین پروژه ای به یک متغیر با نام سبد خرید نیاز داریم! یک سری متغیر برای قیمت محصولات مختلف و یک درصد تخفیف مشخص که به کمک آن قیمت نهایی سبد خرید مشتریان ویژه را کاهش دهیم.

برای این کار ابتدا یک متغیر به نام سبد خرید ایجاد می کنیم.

var basket;

سپس تعدادی محصول را به صورت دلخواه و با متغیرهای مختلف اضافه می کنیم:

var productOne = ۱۰۰۰;

var productTwo = ۴۰۰;

var productThree = ۹۵۰;

حالا فرض می کنیم که مشتری ما سه آیتم به سبد خرید خود اضافه کرده باشد.

در این صورت قیمت نهایی سبد خرید وی مجموع قیمت محصولات انتخابی است.

var basket = productOne + productTwo + productThree;

حالا می خواهیم به سراغ آموخته های جلسه ای که گذرانده ایم برویم! در مرحله آخر باید چک کنیم که میزان خرید های مشتری ما آیا به حد نصاب رسیده است یا خیر! و این تخفیف چقدر خواهد بود!

یک راه همانطور که گفتیم استفاده از چند if پشت سر هم است:

if(basket lt;= ۲۰۰۰) {

// تخفیفی ندارد چون مقدار خرید به حد نصاب نرسیده است!

}

if(basket gt; ۲۰۰۰ amp; amp; bakset lt; ۳۰۰۰) {

basket -= ۱۰۰

}

if (basket gt;= ۳۰۰۰) {

basket -= ۲۰۰

}

else {

// اگر کاربر خریدی انجام نداده باشد و متغیر بسکت وی خالی باشد به این بلاک خواهیم رسید

}

یک تمرین دیگر نیز با هم مرور می کنیم.

فرض کنید یک متغیر با نام x داریم!

x = ۰;

if(x==۰) {

alert("پیغام اول")

x = ۱ //در اینجا مقدار متغیر x را به یک تغییر می دهیم

}

if(x ==۱) {

alert( "پیغام دوم")

//چون مقدار متغیر ایکس به ۱ تغییر پیدا کرده پس این شرط نیز درست از آب در می آید

}

if (x == ۰) {

alert("پیغام سوم")

// دیگر این شرط درست نیست چون مقدار ایکس تغییر کرده است

}

else {

alert("وارد آخرین شرط شدیم")

}

وقتی این فایل را اجرا کنیم هم بلاک اول و هم بلاک دوم اجرا می شود! چرا که مرورگر با وجود رسیدن به شرط درست در بلاک اول باز هم به جستجو در ifهای دیگر ادامه می دهد و همه آن ها را اجرا می کند.

از آنجا که ما در بلاک اول مقدار متغیر ایکس را تغییر داده ایم پس ساختار شرط هایمان نیز تغییر کرده است!

حالا همین مثال را با کمک else if اجرا می کنیم:

x =۰;

if(x==۰) {

alert("شرط اول")

x = ۱ //در اینجا مقدار متغیر x را به یک تغییر می دهیم

}

else if(x ==۱) {

alert( "شرط دوم")

//چون مقدار متغیر ایکس به ۱ تغییر پیدا کرده پس این شرط نیز درست از آب در می آید

}

else if (x == ۰) {

alert("شرط سوم")

// دیگر این شرط درست نیست چون مقدار ایکس تغییر کرده است

}

else {

alert("آخرین شرط")

}

اگر این کد را اجرا کنید خواهید دید که تنها یک بار و در بلاک اول کد ما اجرا شد! در واقع else if تنها یک بار اجرا می شود و مرورگر در صورت پیدا کردن شرایط درست دیگر سراغ دیگر شرط و شروط نخواهد رفت!

سخن پایانی:

در این جلسه با مفهوم اصلی برای مقایسه بین متغیرها و اعداد آشنا شدیم.

همچنین با ساختار شرط گذاری و if و else ها در جاوا اسکریپت آشنا شدیم.

امیدواریم در جلسات آینده نیز همراه ما باشید.