نشست اعضای...نشست اعضای...نشست اعضای...نشست اعضای...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر سلماس: سلیمان خانی سلطان احمدی رئیس شورای اسلامی شهرسلماس در این نشست با ارائه گزارشی از وضیعت جعرافیایی اظهارداشت: شهرستان سلماس شرایط خوبی برای سرمایه گذاری دارد خانی سلطان احمدی اضافه کرد: شورای اسلامی شهر سلماس و شهرداری آمادگی دارد شرایط و امکانات لازم را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهر را فراهم نمایید.

گفتنی است دراین نشست