گزارش تصویری :...گزارش تصویری :...گزارش تصویری :...

گزارش تصویری : بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سلماس از مناطق حاشیه نشین شهر