بازدید رئیس و...
گزارش تصویری بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سلماس از منطقه ویژه اقتصادی و تعدادی از واحد های تولیدی در شهرک صعنتی سلماس به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورایی اسلامی شهر سلماس: به دنبال پیگیریهای اخیر شورای اسلامی دوره پنجم شهر سلماس در مورد مسایل و مشکلات منطقه ویژه اقتصادی سلماس در تهران، درهمین راستا امروز رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سلماس به همراه سرپرست فرمانداری و روسای دستگاه های خدمات رسان از منطقه ویژه اقتصادی سلماس بازدید کردند.