رسولی صدقیانی...
رئیس شورای اسلامی شهرسلماس خبرداد:میرنقی(بهزاد) رسولی صدقیانی با اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر سلماس به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر سلماس: سلیمان (بیوک) خانی سلطان احمدی رئیس شورای اسلامی شهر سلماس با اعلام این مطلب اظهار داشت: بهزاد رسولی صدقیانی عضو و نائب رئیس فعلی شورای اسلامی شهرسلماس با ۴ رای موافق به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

خانی سلطان احمدی اضافه کرد : عصر دیروز در جلسه شورای اسلامی شهرسلماس که به صورت غیرعلنی برگزار شد، میر نقی رسولی صدقیانی عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سلماس به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

'گفتنی است با انتخاب رسولی صدقیانی به عنوان شهردار سلماس در صورت صدور حکم از طرف استاندارعلی احمدی قره قشلاقی اولین عضو علی البدل شورای پنجم به شورای شهر راه پیدا می کند.