رئیس شورای...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر سلماس: امروز در نخستین نشستی که در محل دفتر شورای شهرستان سلماس برگزارشد،حمید پاکی دله زی رئیس شورای شهرستان سلماس شد.

براساس این انتخابات پاکی دله زی با کسب اکثریت آرای اعضای شورای شهرستان سلماس توانست به این سمت دست یابد.

دراین انتخابات حمید پاکی دله زی همچنین به عنوان نماینده شورای شهرستان سلماس در شورای عالی استان آذربایجان غربی نیزانتخاب شده است.

سلیمان خانی سلطان احمدی رئیس شورای اسلامی شهر سلماس در مورد این انتخابات اظهار داشت: شورای شهرستان به نحوی برای هماهنگی میان شوراهای شهرهای سلماس و تازه شهر تلاش می‌کند و نگاهی کلی و فراگیر به مسائل خواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر سلماس با اشاره به اهمیت فعالیت شورای شهرستان سلماس گفت: با داشتن نماینده‌ای در شورای استان آذربایجان غربی می‌توان مشکلات را به صورت کلان بررسی کرد و برای پیگیرهای قانونی می‌توان پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که دراین باره ازهمه فعالان دراین عرصه یاری می‌طلبیم تا مشکلات موجود در این حوزه به نحوی برطرف شود.

خانی سلطان احمدی در پایان ضمن آرزوی موفقعیت به حمید پاکی گفت: این شورا سعی دارد از حضورو قابلیت همکار شورای اسلامی شهر سلماس(حمید پاکی دله زی) در شورای استان برای پیشبرد برنامه های خود بهره مند شود