دیدار و جلسه...دیدار و جلسه...دیدار و جلسه...

دیدار و جلسه مشترک شهردار سلماس با فرماندهی و معاونین محترم تیپ ۲۶۴ پیاده شهید عبدی سلماس

ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم عمومی انقلاب شهرستان سلماس

مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان و ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان سلماس در محل شهرداری روز سه شنبه مورخه ۱۷/۱۲/۹۵

در این دیدارها که بصورت جداگانه انجام پذیرفت ، نقطه نظرات ارزنده و مفیدی در پیرامون مدیریت شهری و تعامل و همکاری بین ارگانها و نهادها ی فوق برای توسعه و رشد اقتصادی و رفاهی و خدماتی ، مطرح و طرفین بر ادامه آن تاکید کردند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس