به گفته ی وزیر ارتباطات، اگرچه فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است، اما فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست.

محمدجواد آذری جهرمی در اختتامیه مجمع ملی سازمان های مردم نهاد اعلام کرد:

بنابر قانون فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است اما فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست.

هیچ قاضی نمی تواند حکم عمومی برای ممنوعیت شبکه های اجتماعی بدهد و این مساله نیازمند تصویب در مجلس است.

جهرمی در مورد استفاده از فیلترشکن تاکید کرد:

از فیلترشکن استفاده نمی کنم اما برخی افراد با توجه به مسئولیتی که دارند می توانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به استفاده از نیروی جوان گفت که اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید به سمت جوانان برویم.

پدران ما با یک طرح جدیدی تغییراتی را در این کشور ایجاد کردند و با اعتقاداتی، جوانان دیروز از زیر بار حرف استکبار جهانی بیرون آمدند.

امروز نیز جوانان باید هوشیار باشند و آن نیز باید همراه با امید باشد اگر امید نباشد با مشکل مواجه خواهیم شد.

هوشیاری این است که شفافیت ایجاد کنیم، جوانان امروز باید خودساخته باشند و کسانی که دنبال نا امیدی هستند را بشناسند و به آنها متکی نباشند.

جوانان نیز باید مطالبه گر باشند، امید اگر از بین رفت دیگر به راه درست بازگشتن سخت است.

وزیر ارتباطات اعلام کرد که دولت برای ورود به عرصه دیجیتال برنامه ریزی کرده و اقدام خواهد کرد که با وجود ظرفیتی که دارد به جایگاه اصلی خود در منطقه از نظر اقتصاد دیجیتال برسیم.