مراسم كلنگ زنی...

مراسم کلنگ زنی احداث پارک اختصاصی بانوان سلماس

کلنگ زنی پارک بانوان با اعتبار بالغ بر چهار ميليارد ريال توسط شهرداری سلماس با حضور مسئولین استانی و شهری