آگهی مناقصه واگذاري فعاليت خدمات شهری به بخش خصوصي

شهرداری سلماس در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (۵۶۴/۱۵ /ش) مورخه۰۴ /۰۷ /۹۶ شورای اسلامی شهر سلماس ، اجرای عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله ، رفت و روب ، لایروبی ، جلوگيري ازنخاله ريزي سطح شهر و سایر امورات خدماتی از قبیل تامین راننده ، سرایداری وجوشكاري و نگهبانی از تاسیسات شهرداری را بصورت حجمي از طریق مناقصه عمومی به شرکت های خدماتی واجد شرایط وداشتن تخصص وتجربه كافي ولازم درخصوص موضوع مناقصه ونيزداشتن گواهي صلاحيت انجام كارازمراجع ذيصلاح قانوني (اداره كارورفاه اجتماعي) واگذار نماید

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید یا بصورت نقد واریز به حساب سیبا ۰۱۰۶۰۱۹۱۵۳۰۰۵ سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی سلماس

شرایط اجرای قرارداد :

الف : شرایط بخش روزانه ( تعداد نیروی انسانی مورد نیاز: ۱۰۶ نفر - خاور ۵ تن با راننده: ۷ دستگاه )

تبصره : درصورت نياز از نيروهاي مورد نياز شهرداري به نيروي انساني جهت نگهباني از تاسيسات- سرايداري و جلوگيري از تخليه نخاله ساختماني درسطح شهر ديگرمواردحداكثر به تعداد ۳۰ نفردراختيار شهرداري قرار خواهدگرفت

ب : شرایط بخش شبانه ( تعداد نیروی انسانی مورد نیاز: ۳۵ نفر – خاور ۵ تنی با راننده: ۷ دستگاه – فان پرسی: ۲ دستگاه که از طرف شهرداری در اختیار پیمانکار قرار می گیرند و کلیه هزینه های حفظ و نگهداری و تعمیر دستگاهها و راننده بر عهده پیمانکار می باشد )

شرايط شركت كنندگان در مناقصه : شركت هاي خدماتي داري مجوز رسمي از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در زمینه موضوع مناقصه ، داشتن امكانات ، نيروي انساني ، ماشين آلات و تجهیزات لازم و کافی و دارای توان پرداخت هزینه های نیروی انسانی و ماشین آلات حد اقل برای دوماه و ارائه گواهی مبنی بر حداقل يك سال سابقه شرکت و تجربه کار در یکی از شهرداریهای کشورورضايت نامه كتبي ازكافرمايان قبلي .

مدت اجرای قرارداد پنج ماه

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

آخرین مهلت قبول پشنهادات : تاساعت ۱۲ ظهرروزشنبه مورخه۹۶/۷/۲۲

تاريخ گشايش پيشناداها : ساعت ۱۳ ظهرروزشنبه مورخه۹۶/۷/۲۲

امضاي تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي .

قبول شدگان نفرات اول تا سوم بترتیب جهت عقد قرارداد دعوت خواهند شد و هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع حساب شهرداری ضبط خواهد شد .

برنده مناقصه موظف به ارائه تضمين حسن انجام کار به ميزان ۱۰ درصد كل قرارداد بصورت ضمانت نامه بانکی به مدت شش ماه قابل تمديد به شهرداري سلماس خواهد بود .

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است .

هزينه چاپ ونشر آگهي به عهده برنده مناقصه خواهدبود.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت اسناد مناقصه تا آخر وقت روز شنبه مورخه ۹۶/۷/۲۲ به واحد امور قراردادهای شهرداری سلماس مراجعه فرمایند و اطلاع از شرایط مناقصه به سایت www.

salmas.

ir شهرداری سلماس مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن ۷-۵۲۴۳۰۰۶-۰۴۴۳ امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.

شهرداري سلماس