سیاه پوش نمودن...سیاه پوش نمودن...سیاه پوش نمودن...
سیاه پوش نمودن سطح شهر


سیاه پوش نمودن سطح شهر بمناسبت رحلت پیامبراکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) وامام رضا (ع)