بارش رحمت الهی که از شامگاه پنج شنبه در آذربایجان غربی آغاز شده ، همچنان در ارومیه و برخی شهرهای آذربایجان غربی ادامه دارد