به نقل از خبرگزاری آنا

مجلس بسیاری اوقات به جای ارائه راه حل، صورت مساله را پاک می‌کند

نماینده مردم میانه با بیان اینکه مردم برای حل مشکلات اقتصادی اعم از مساله اشتغال به مجلس امیدوار نباشند، گفت: چنین پتانسیلی در مجلس موجود نیست.

مجلس ما در بسیاری از اوقات به جای ارائه راه حل، صورت مساله را پاک می کند.

با چنین وضعیتی نمی توان جامعه را اصلاح کرد.

اظهار کرد: ما چند کمیسیون درست و حسابی تخصصی در مجلس داریم؟ گمان می کنید چگونه کمیسیون های تخصصی بسته شده است؟ ما روزهای اول سروصدای زیادی کردیم که هرکس را در کمیسیون تخصصی او جای دهند؛ نه اینکه با باندبازی گروه بندی کنند.

وقتی در کمیسیون ها متخصصان عضو نباشند، اوضاع مجلس بهتر از این نخواهد شد.

نماینده مردم میانه در ادامه گفت: در حال حاضر اکثرا برای تشکیل جلسات رسمی کمیسیون هایی که عنوان تخصصی دارند، اعضا به حد نصاب نمی رسند.

وقتی اعضا تخصص لازم را ندارند، حوصله نمی کنند در جلسات کمیسیون خود بنشینند؛ چراکه ناچار خواهند شد پیش از جلسه مطالعه کرده و آمادگی لازم را به دست آورند.

وانگهی با یک مطالعه ساده تخصص به دست نمی آید.

وی با بیان اینکه مردم برای حل مشکلات اقتصادی اعم از مساله اشتغال به مجلس امیدوار نباشند، عنوان کرد: چنین پتانسیلی در مجلس موجود نیست.

مجلس ما در بسیاری از اوقات به جای ارائه راه حل، صورت مساله را پاک می کند.

با چنین وضعیتی نمی توان جامعه را اصلاح کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: خبرنگاران باید روشنگری کنند و از نمایندگان مجلس حل مشکلات اجتماع را بخواهند.

وقتی برخی نمایندگان با پول خرج کردن به این جایگاه می رسند، نتیجه اش همین مجلسی است که می بینید.