به نقل از خبرگزاری آنا

دولت از گفتاردرمانی خودداری کند/خصولتی‌سازی به جای خصوصی‌سازی

نماینده نی‌ریز و استهبان در مجلس گفت: ما در عرصه خصوصی‌سازی موفق عمل نکردیم.

ما خصوصی‌سازی را با خصولتی‌سازی اشتباه گرفتیم و با واگذاری بخش دولتی به افراد خاص، بر حجم بخش های شبه دولتی افزودیم.

درباره لزوم کوچک شدن بدنه دولت اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در این ارتباط وجود دارد، فرهنگ مردم ماست که کار خوب را کار اداری می دانند.

به همین دلیل معمولا دولت ها علی رغم اینکه شعار می دهند باید چابک شده و بدنه خود را کوچک تر کنند، مدام بزرگ تر می شوند.

وی افزود: ما باید فرهنگ اشتغال و کارآفرینی و خلاقیت را ترویج کنیم که البته روندی طولانی دارد و در مدت زمان کوتاه قابل اصلاح نیست.

وی در ادامه گفت: یکی از مشکلات ما در کشور بودجه هایی است که برای آن اعتبار در نظر می گیرند اما تخصیص نمی دهند.

یعنی بودجه ای را اعلام می کنند که مرحله اول آن خوشحال کننده است و پیامدهای اجتماعی به همراه دارد؛ آنگاه در مرحله عمل بودجه مربوطه تخصیص نمی یابد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: این یک مشکل اساسی برای بودجه است که اعتبارات با تخصیص ها یکسان نیست و ناهمگون است.

مسعودی با اشاره به ضرورت فعال شدن بخش خصوصی در کشور گفت: متاسفانه ما در عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی و در عرصه خصوصی سازی موفق عمل نکردیم.

ما خصوصی سازی را با خصولتی سازی اشتباه گرفتیم و با واگذاری بخش دولتی به افراد خاص، بر حجم بخش های شبه دولتی افزودیم.

نماینده مردم نی ریز و استهبان در مجلس با بیان اینکه برخی افراد بدون اینکه متکی به دولت باشند، خدمات زیادی به جامعه می رسانند، تصریح کرد: من کارآفرینانی را می شناسم که بدون کمک گرفتن از بانک ها به تنهایی باعث اشتغال بیش از ۴ هزار نفر شده اند.

اگر این نگاه وجود داشته باشد که حتما باید متکی به دولت و بانک و سیستم اداری باشیم، نتیجه همین وضعیت فعلی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان نمی توانند به دولت فشار آورند تا با واگذاری واقعی به بخش خصوصی، بدنه خود را کوچک کند، گفت: نمایندگان می توانند فشار بیشتری به دولت آورند اما گاهی همین نماینده ها سبب می شوند دولت فربه تر شود.

مسعودی در توضیح این مطلب بیان کرد: برخی روابط نمایندگان باعث می شود آنان تحت فشار قرار گیرند و به منظور یافتن شغل دولتی برای افراد به فربه شدن دولت دامن بزنند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تفاوتی که بین کارکنان شرکتی، پیمانی، قراردادی و رسمی وجود دارد، یادآوری کرد: میان این افراد آنقدر تفاوت وجود دارد که همه به دنبال رسمی شدن هستند و در غیر این صورت احساس امنیت نمی کنند.

اگر کارکنان شرکتی به لحاظ امنیتی همان احساس کارکنان رسمی ادارات را داشته باشند، شاید دیگر چنین تمایل شدیدی برای کارمند رسمی دولت بودن در میان آحاد جامعه وجود نداشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت باید به طور جدی وارد معرکه شود و از شعار دادن و گفتاردرمانی خودداری کند.

تصور می کنم دولت خودش باید تصمیم بگیرد بسیاری از موارد قابل واگذاری را به صورت واقعی واگذار کند.