به نقل از خبرگزاری آنا

معلولان با این اگزواسکلتون دوباره راه می‌روند

اگزواسکلتونی برای افراد معلول ساخته شده است که کاربر با پوشیدن آن می‌تواند دوباره راه برود و کارهای روزمره خود را انجام دهد.

اگزواسکلتونی به نام ReWalk ساخته شده است که به افراد معلول اجازه می دهد به جای نشستن روی صندلی چرخدار، راه بروند.

هنگامی که کاربر این گجت را به تن کند و به جلو خم شود، می تواند راه برود.

کاربر حتی قادر است با این اگزواسکلتون از پله ها بالا و پایین برود و کارهای روزانه خود را انجام دهد.

منبع: مهر