به نقل از خبرگزاری آنا

بودجه ریزی بر اساس عدالت اجتماعی صورت نگرفته است

نماینده مردم ایلام در مجلس عدم توجه به عدالت اجتماعی را از مهم ترین اشکالات وارد به نحوه بودجه ریزی دانست.

جلال میرزایی ضمن تشکر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون تلفیق گفت: بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی دولت دارای کارکرد اساسی است و آن هم به عنوان برنامه یک ساله باید در راستای مدیریت مطلوب جهت گیری اقتصادی و مشکلات اقتصادی باشد.

بدیهی است که جهت رسیدن به اهداف به تخصیص کارآمد و اثربخش در بخش منابع و اعتبارات نیازمندیم.

در این مورد با برخی واقعیات مواجه هستیم، اعم از محدود بودن منابع درآمدی و از سوی دیگر وجود معضلات و بحران های جدی کشور، این دو در کنار هم قرار بگیرد ما را به این نتیجه می رساند که در گام اول نیاز به انضباط مالی داریم.

بودجه۹۷ صرفه جویی را رعایت نکرده است

وی با اشاره به تجربه کشورهایی همچون اسپانیا، ترکیه و یونان و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی که در جهت رفع مشکلات اقتصادی خود در سال های اخیر موفق عمل کرده اند، یادآور شد: این کشورها برای تحقق این مهم دو اقدام اساسی را در موازات هم انجام دادند، از جمله صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمدهایی که تنها روی کاغذ کارایی نداشته و نحوه و مکانیسم آن نامشخص باشد و در عمل نیز نتایج مثبتی به همراه داشته است و متاسفانه رویکردی که مبتنی بر صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمدها باشد نه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نه در کمیسیون تلفیق دیده نشده و مد نظر گرفته نشده است.

اولویت ها در بودجه ۹۷ رعایت نشده است

وی افزود: مسئله بعدی که در بررسی بودجه مغفول مانده مسئله اولویت بندی بوده است و این در حالی است که در برخی حوزه ها با مشکلات جدی مواجهیم، و امیدوارم بارش کنونی ما را از مسائل اساسی غافل نکند کما اینکه به بحران کم آبی توجه نکنیم.

مراکز مطالعات داخلی و علمی و مشاهدات همه نشان می دهد کشور با خشکسالی مواجه است و در زمینه آب با بحران جدی مواجهیم و مراکز مهم بین المللی نیز بر این مهم صحه گذاشتند و این در حالی است که به رغم اذعان همگان و تذکرات بسیاری که در جلسات مختلف مجلس در این مورد داده ایم، اما در بودجه جهت گیری خاصی نسبت به تخصیص اعتبارات برای رفع این معضل صورت نگرفته است.

میرزایی تاکید کرد: بی توجهی به بحران خشکسالی در حالی صورت گرفته که در برای سازمان هایی بودجه تعیین شده که کارایی و خروجی آنها مشخص نیست.

همچنین در کمیسیون تلفیق نسبت به برقراری عدالت اجتماعی به گونه ای عمل شده که اقدامات دولت گذشته را یادآور می شود، کما اینکه در زمینه افزایش حقوق و مزایا به اسم عدالت به گونه ای برنامه ریزی شده که نارضایتی در جامعه و در بین اقشار تاثیرگذار جامعه از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات و... را به همراه داشته است.

وی اظهار کرد: ای کاش در این رابطه دست دولت همچون کشورهای اسکاندیناوی باز بود که به رفاه اجتماعی توجه ویژه ای دارند، کما اینکه برای جوانان بیکار مستمری در نظر می گیرند، ای کاش ما نیز با صرفه جویی در هزینه های غیرضروری منبع مالی مناسبی برای افرادی که دارای این مشکل هستند، ایجاد می کردیم.

درآمدها، بودجه ریزی عملیاتی، اشتغال و تولید و صادرات در بودجه ۹۷

میرزایی در ارتباط با بودجه در ۴ موضوع درآمدها، بودجه ریزی عملیاتی، اشتغال و تولید و صادرات افزود: متاسفانه در بودجه برای این موارد به طور جدی برنامه ریزی نشده و این در حالی است که کشوری همچون ترکیه در حمایت از صنعت مرغداری مابه التفاوتی را ایجاد کرده و توانسته بازارهای قطر، روسیه و... را بگیرد و این در حالی است که ما برنامه جدی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نداریم یا در ارتباط با تولید نیز سیاست مشخصی نداریم و بیشتر از مصرف کنندگان حمایت می کنیم و با وجود اینکه شدت آن کاهش یافته اما تداوم سیر آن همچنان مشهود است.

وی در بیان انتظاراتی که در زمینه بودجه ریزی داشته است، تصریح کرد: با توجه به هدفی که دولت اعلام کرده بود که بودجه ریزی به صورت عملیاتی پیگیری کرده بود، اما با مشاهده ردیف ها خلاف این مهم را نشان می دهد.

فرض بر این بوده که در بودجه عملیاتی وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی کشور به صورت دقیق مشخص شده باشد، به گونه ای که تداخل وظایف و همپوشانی وجود نداشته باشد که مبنای عمل قرار نگرفته است و این در حالی است که از نظر مردم بودجه عملیاتی باید خروجی مشخصی داشته باشد.

میرزایی در انتقاد به تخصیص بودجه به برخی دستگاه ها بیشتر از نیازی که داشتند، یادآور شد: برای وزارت ارشاد، برای هر نوع فعالیتی بودجه در نظر گرفته شده است.

برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی، برای هر فعالیتی ۱۲۰ میلیارد بودجه تعیین شده که به نوعی تداخل و موازی کاری با توجه به کمبود منابع مالی محسوب می شود.

برای شورای نظارت بر صداوسیما ۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و این در حالی است که این شورا با ۶ نفر عضو تنها یک جلسه در طول ماه برگزار می کند.

همچنین برای بنیاد سعدی که عملکرد آن در کنار فعالیت سایر دانشگاه های کشور که در جهت سعدی شناسی فعالیت داشته و پایان نامه های دانشجویان را در این مورد مورد بررسی قرار می دهد، از کارایی لازم برخوردار نیست، ۱۲ میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده است، همچنین در مورد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بودجه تخصیص یافته که خروجی مشخصی ندارد و این در حالی است که برای راه آهن ایران تنها ۸ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

میرزایی ادامه داد: در ارتباط با نهاد ریاست جمهوری برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ۷۰ میلیارد تومان یا در وزارت کشور برای پرداخت خسارت ویژه به اشخاص حقیقی ۱۶ میلیارد تومان که در کل ابهاماتی را ایجاد می کند.

در بخش اعتبار غیرمتمرکز برای کمک به اشخاص غیرحقوقی برای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دولت پیشنهاد داده مبلغ ۲۸ میلیارد تومان تخصیص داده شود و این در حالی است که کمیسیون تلفیق این رقم را به ۱۲۸ میلیارد تومان افزایش داده است.

وی افزود: موضوع دیگر در رابطه با اشتغال است که مبلغی که برای آن در نظر گرفته شده هدفمند نیست و به نوعی با این اقدام سیاست های بنگاه های زودبازده را تکرار می کنیم.

ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی در در بخش خدمات و صنعت کشور نیاز به اصلاح دارد