به نقل از خبرگزاری آنا

دمای اقیانوس‌های جهان در ٢٠١٧ رکورد زد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد دمای اقیانوس‌های جهان در ٢٠١٧ میلادی به حد بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

طبق نتایج تحقیقی جدید دمای اقیانوس های جهان در ٢٠١٧ به سطح رکورد رسید.

محققان موسسه فیزیک جوی و آکادمی علوم چین با تحلیل اطلاعات شش هزار فوت از دریاهای جهان به این نتیجه دست یافتند.

در مقدمه این پژوهش آمده است: همزمان با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای دمای اقیانوس ها در سال های اخیر نیز بالاتر رفته است.

اقیانوس با توجه به ظرفیت بزرگ خود، گرمای ناشی از فعالیت های انسانی را تجمیع می کند.

در حقیقت بیش از ٩٠ درصد افزایش دمای ناشی از گرمایش جهان در اقیانوس ها جذب می شود.

هرچند دمای اقیانوس ها در سال های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ به دلیل تاثیرات جبهه هوای ال نینو اندکی کاسته شد، اما پنج سال گذشته دمای اقیانوس های جهان به سطح رکورد رسیده است .

طبق این تحقیق دمای اقیانوس های نقاط مختلف جهان افزایش یافته است.

اما دمای اقیانوس های جنوب و آتلانتیک بیش از اقیانوس آرام و هند بوده است.

منبع: مهر