به نقل از خبرگزاری آنا

اعلام حمایت دبیرخانه انجمن‌های دوستی ایران از تغییرات ساختاری وزارت امور خارجه

تشکل موسوم به «مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران و چندین انجمن دوستی » با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از تغییرات ساختاری وزارت امور خارجه اعلام کرد.

تشکل موسوم به مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران و چندین انجمن دوستی در بیانیه خود خطاب به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد: در هزاره سوم، حضور شاداب و بانشاط مردم در فرایند سازندگی کشور با مشارکت حداکثری شهروندان در مسیر توسعه پایدار قابل تضمین است.

در این راستا، نقش بی بدیل سازمان های مردم نهاد در تسهیل و تسریع وظایف سنگین دولت ها در فراهم سازی بسترهای مناسب برای تحقق جامعه ای پویا و پیشرفته و بافرهنگ بر کسی چشم پوشی نبوده و نیست.

این بیانیه می افزاید: در این چهارچوب دبیرخانه انجمن های دوستی ایران با تشریک مساعی مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران و چندین انجمن دوستی در دی ۱۳۹۶ و با هدف هم افزایی و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه های حاکمیتی تشکیل شد و با هدف حمایت همه جانبه از تلاش به جا و به موقع وزیر محترم امور خارجه برای تغییر ساختار وزارت امور خارجه که با هدف ایجاد خلاقیت، انگیزه و افزایش کارامدی در حال اجراست پیشنهادات زیر را با هدف هم افزایی هرچه بیشتر میان تشکلات مردم نهاد و دستگاه دیپلماسی ارائه می کند:

الف - در پرتو تحولات ساختاری مربوط به وزارت امور خارجه و محدودیت های فعالیت در تشکلات مردم نهاد بدون بهره گیری از هم افزایی نباید انتظار گشایشگری مالایطاق در حوزه های دیگر متصور بود

ب- اثرات و پیامدهای تحولات ساختاری نباید صرفا در جنبه های ارشادی و توصیه ای ازسوی ارگان های مسئول در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و بازرگانی خارجی کشور متمرکز شود و کارامدترین راه ایجاد سازوکاری کارامد با افزایش مشارکت میان سازمان های مردم نهاد و دولتی با بسترسازی و تسهیل کننده در راستای تقویت انگیزه ها و طرح مشترک با هدف ماموریت موفق در خلق فرصت های بیشتر برای مجریان و تبلور وظایف ذاتی و قانونی به طور توامان همراه و عینیت یابد.

پ- نقش پدرانه سفیران و دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران به عنوان راهنمایان مجرب نهایی و حافظان منافع ملی کشور در حوزه خارج ازکشور واقف و خاستگاه انهارا، به عنوان کلیت منافع کشور و نظام در اولویت قرار دهند.

ث - همه ارگان های اقتصادی، تجاری و فرهنگی کشور در یک نگرش تکاملی درصدد ایجاد فضای همکاری فزاینده برای خلق منافع ملی متمرکز و بهره وری بهتر از منابع محدود کشور در میان اولویت های متعدد و ظرفیت های گوناگون موجود، آن را وجه همت خویش در تشخیص ارحجیت ها، الگو نمایند.

ج- وزیر امور خارجه در پرتو مسئولیت های سنگین خود به عنوان سکاندار دستگاه دیپلماسی کشور و با تحمل فشارها و مخاطرات ذهنی و روحی، همه توان خود را مصروف داشته است تا مسئولیت هم افزایی و تشریک مساعی میان سازمان های مردم نهاد و دولتی به نحوی کارامد محقق شود و همگی همچون چهار دهه گذشته انقلاب، با افزایش تلاش ها، فداکاری ها و خلاقیت های خویش، این تلاش ها را وجه همت خود قرار دهد و باروحیه بردباری، از مصالح فردی صرف نظر کند و به پیشبرد اهداف و برنامه های مصوب اندیشیده و راهبردهای جدید را سرلوحه برنامه های تشکیلاتی خویش قرار دهند تا بتوان نتایج مطلوب را برای منافع کشور به ارمغان اورد.

چ- در این میان دبیرخانه خواستار حضور انجمن های دوستی در ماموریت های برون مرزی با هدف بهره گیری از توان دیپلماسی عمومی و شکل گیری شبکه سازی منطقه ای با مشارکت نهادهای مردمی در راستای محقق نمودن اهداف نظام جمهوری اسلامی که جنابعالی طلایه دار آن بودید، می باشد.