به نقل از خبرگزاری آنا

انتقاد شمخانی از حضور مسئولین در پاویون فرودگاه‌ها

دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در سالن انتظارات مثل مردم سوار شوید.

در سالن انتظارات دهها مراجعه کننده می‌بینید.

زندگی خود را به مردم نزدیک‌تر کنید!.

دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به استفاده مسئولین از پاویون فرودگاه انتقاد کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه جریان پاویون فرودگاه چیست و آن را برای چه ساخته اند، اظهار کرد: چرا مسئولان هنگام سوار شدن هواپیما از پاویون استفاده می کنند؟

وی ادامه داد: بروید در سالن انتظارات مثل مردم سوار شوید.

در سالن انتظارات دهها مراجعه کننده می بینید.

زندگی خود را به مردم نزدیک تر کنید!