به نقل از خبرگزاری آنا

پاکستان موسسه انرژی تجدیدپذیر تاسیس می‌کند

وزیر انرژی پاکستان اعلام کرده است که وزارت انرژی این کشور قصد دارد یک موسسه انرژی تجدیدپذیر تاسیس کند.

سردار احمد خان، وزیر انرژی پاکستان، اعلام کرد که این موسسه با هدف انجام تحقیقات، بررسی پتانسیل های موجود و سیاست گذاری پیشنهادی تاسیس می شود.

احمد خان این خبر را طی دیدار هیات بانک جهانی با موسسه مالی بین المللی اعلام کرد.

وزیر انرژی پاکستان با اشاره به پتانسیل منابع انرژی تجدیدپذیر در این کشور اعلام کرد که به منظور بهره برداری از این منابع و مزایای قابل توجه آن برای مصرف کنندگان، دولت تصمیم به برگزاری مناقصه برای تولید انرژی پاک کرده است.

احمد خان از بانک جهانی و موسسه مالی بین المللی برای تاسیس موسسه انرژی تجدیدپذیر در این کشور کمک خواست.

وزیر انرژی پاکستان از ضرورت سرمایه گذاری برای توزیع انرژی و مدرینه سازی زیرساخت های فعلی گفت.

در این راستا احمد خان از بانک جهانی و موسسه مالی بین المللی خواست تا روی تقویت کابل های برق برای گسترش شبکه توزیع انرژی سرمایه گذاری کند.

این کار می تواند هدررفت کابل ها را کاهش دهد.

وی به هیات بانک جهانی و موسسه مالی بین المللی گفت که پیشنهاد اصلاحات مذکور به مجلس پاکستان داده شده است و با نهایی شدن آن بخش برق این کشور شروع به جذب سرمایه گذاری های بیشتر خواهد کرد.

بخش برق پاکستان در حال صحبت با کمسیون برق و بورس بهادر این کشور است تا برق را به عنوان کالایی قابل معامله عرضه کند.

معاون ارشد موسسه مالی بین المللی اعلام کرد که به سرمایه گذاری روی منابع انرژی تجدیدپذیر، خورشیدی و بادی، در بلوچستان علاقه مند است.

به گفته وی، تیم موسسه مالی بین المللی با بخش برق پاکستان و سهامداران همکاری خواهد کرد.

همچنین مقامات موسسه مالی بین المللی مشتاق کمک به بخش برق پاکستان برای بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در شهر خیبر پختونخوا است.

مترجم: هانا حیدری