به نقل از خبرگزاری آنا

چرا اصل مسائل بودجه که مربوط به ردیف و جداول است، بررسی نمی شود؟

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نمایندگان اجازه داده شود جداول و ردیف‌ها بررسی شود.

از این جداول و ردیف‌ها حقوقهای نجومی ایجاد می شود.

متاسفانه به جداول و ردیف‌ها رسیدگی نمی‌شود و به تبصره‌ها بیشتر اهمیت داده می شود.

احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس تذکر خود را ناظر به ماده ۱۸۶ آیین نامه داخلی مجلس اینگونه بیان کرد: پس از اینکه لایحه از سوی دولت ارائه شود و در کمیسیون تلفیق بررسی شود، باید به صحن بیاید و در صحن بررسی شود ولی اصل مسائل بودجه که مربوط به ردیف و جداول است، بررسی نمی شود.

وی در بیان مثالی با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده برای فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی گفت: این فرهنگستان چه مشکلی از کشور برطرف می کند؟

وی خطاب به هیئت رئیسه مجلس خواستار شد: اجازه بدهید وقت بگذاریم.

شما که سعه صدر دارید از این سعه صدر در بودجه هم استفاده شود.

به نمایندگان اجازه داده شود جداول و ردیف ها بررسی شود.

از این جداول و ردیف ها حقوقهای نجومی ایجاد می شود.

متاسفانه به جداول و ردیف ها رسیدگی نمی شود و به تبصره ها بیشتر اهمیت داده می شود.