دراین نمایشگاه در ۲هزار مترمربع بیش از ۸۰نفر از بانوان منطقه ازاد ماکو توانمندیهای خودرا در زمینه های مختلف به نمایش گذاشتند.

استفاده از ظرفیت های بانوان ، مشارکت در اقتصاد مقاومتی از اهداف این نمایشگاه است این نمایشگاه دارای ۳۲ غرفه است و در سه بخش تولیدات خانگی ، اشپزی و صنایع دستی وبانوانی که خودشان کارگاه های تولیدی دارند این نمایشگاه به مدت ۳ روز برای بازدید علاقه مندان دایر است.