در اولین جلسه منتخبان شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در دوره جدید فعالیت این تشکل صنفی سیاسی، دبیرکل و مسئولین واحدها و کمیته های مختلف انجمن انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه منتخبان شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در دوره جدید فعالیت این تشکل صنفی سیاسی، و با رای اعضا این شورا دبیرکل و مسئولین واحدها و کمیته های مختلف انجمن انتخاب شدند.

اسامی منتخبان

۱. دکتر محمد رضا ظفرقندی دبیرکل
۲. دکتر سیدرضا رئیس کرمی قائم مقام دبیرکل و رئیس کمیته سیاسی
۳. دکتر هادی عبداللهی رئیس کمیته تشکیلات و امور استان ها
۴. دکتر تقی طباطبایی رئیس کمیته کارشناسی
۵.دکتر محمدجعفر قائم پناه رئیس کمیته صنفی
۶.دکتر فخرالدین حیدریان رئیس کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی
۷. دکتر علی نیکجو رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی
۸. دکتر محمدرضا یزدان پناه خزانه دار
۹.خانم دکتر میر معینی دبیرجلسات شورای مرکزی