تبریز-مدارس برخی از شهرستانهای آذربایجان شرقی به دلیل بارش برف و برودت هوا روز شنبه ۷ بهمن تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، به علت بارش برف ،یخبندان و برودت هوا، مدارس بعضی از مناطق استان ، فردا شنبه ۷ بهمن ماه به شرح زیر تعطیل اعلام شد.

منطقه خاروانا، شهرستان هوراند، منطقه مهربان شهرستان چاراویماق کلیه ی مقاطع تحصیلی (اعم از مدارس مناطق شهری و روستایی) با یک ساعت تاخیر (راس ساعت ۹ صبح) شروع خواهند شد .

مدارس شهرستان ورزقان، منطقه کندوان، منطقه نظر کهریزی، شهرستان بستان آباد، منطقه تیکمه داش، منطقه ترکمان چای در همه مقاطع تحصیلی (اعم از مدارس مناطق شهری و روستایی) در دو نوبت صبح و بعداز ظهر تعطیل خواهند بود .

شهرستان اهر، مدارس کلیه ی مقاطع تحصیلی ، مناطق روستایی و مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و مدارس استثنائی مناطق شهری شهرستان اهر تعطیل خواهند بود.

شهرستان میانه، مدارس کلیه ی مقاطع تحصیلی فقط مناطق روستایی تعطیل خواهند بود.

شهرستان هشترود، مدارس کلیه ی مقاطع تحصیلی ، مناطق روستایی تعطیل و مدارس مناطق شهری با یک ساعت تاخیر و از ساعت ۹شروع به فعالیت خواهند کرد.

منطقه کاغذکنان (شهرستان میانه) مدارس کلیه ی مقاطع تحصیلی ، مناطق روستایی و مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و مدارس استثنائی تعطیل خواهند بود .

منطقه خواجه، مدارس مناطق روستایی و شهری درمقاطع پیش دبستانی و ابتدایی و مدارس استثنائی تعطیل و مدارس مقاطع تحصیلی متوسطه ی دوره ی اول و دوم مناطق شهری با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع خواهند شد.

منطقه هریس،مدارس کلیه ی مقاطع تحصیلی مناطق روستایی تعطیل و در مناطق شهری، مراکز پیش دبستانی تعطیل خواهد بود.

مدارس مقاطع ابتدایی، متوسطه ی دوره ی اول ودوم بایکساعت تاخیر از ساعت ۹ صبح شروع خواهند شد.

شهرستان مراغه ، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی بخش سراجو در شیفت صبح تعطیل خواهد بود.

شهرستان سراب، مدارس همه مقاطع تحصیلی ، مناطق روستایی تعطیل خواهند بود .

شهرستان کلیبر، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی مناطق روستائی و مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و مدارس استثنائی مناطق شهری تعطیل ومدارس مقاطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم مناطق شهری با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع خواهند شد.

منطقه تسوج ،مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و مدارس استثنائی اعم از مناطق شهری و روستایی با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت خواهند کرد.

منطقه چاراویماق، همه مدارس مناطق روستایی و مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و مدارس استثنایی مناطق شهری تعطیل و دیگر مدارسش شهری با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع خواهند شد.