معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان این مطلب که در پرداختی های نظام سلامت، مشکلاتی وجود دارد، گفت: نظام پرداخت ها با فریاد درست نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مریم حضرتی در همایش پرستاران استان تهران اظهار داشت: انتظار ما این است که با موضوع پرستاری منصفانه و عادلانه برخورد شود و تا زمانی که همدلی و احترام در بین جامعه پرستاری وجود نداشته باشد، نمی توان به رفع دغدغه های پرستاری کمک کرد.

وی با انتقاد از اینکه ارائه چهره بد و منفی از پرستاری باعث دلسردی جامعه از گرایش به حرفه پرستاری می شود، تصریح کرد: پرستاری فقط در راهروهای بیمارستان نباید خدمات ارائه دهد.

حضرتی بر ضرورت پرستاری جامعه نگر تأکید کرد و گفت: پرستاری جامعه نگر باعث می شود مردم بیشتر با خدمات پرستاران آشنا شوند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان این مطلب که پرستاری در حال حاضر در بهترین موقعیت به لحاظ منزلت اجتماعی قرار دارد، افزود: یک زمان آرزوی ما داشتن نظام پرستاری و معاونت پرستاری قوی بود.

وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات پرستاری کم نیست تأکید کرد: ما نباید نیمه خالی لیوان را ببینیم.

زیرا معتقدیم آینده درخشانی برای پرستاری در پیش است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به انتقاداتی که در زمینه پرداخت های نظام سلامت وجود دارد گفت: نظام پرداخت ها با فریاد درست نمی شود.