سطل زباله ای ساخته شده که مجهز به فیلتر تهویه بو است و زباله ها را فشرده می کند تا فضای کمتری اشغال کنند.

به گزارش خبرگزاری سلماس آنلاین ، سطل زباله ای به نامTitan ساخته شده که زباله ها را فشرده تر می کند تا حجم کمتری اشغال کنند.

در این گجت زباله در کیسه پلاستیکی ریخته و فشرده می شوند.

به این ترتیب کیسه پلاستیکی پاره نمی شود .

همچنین این سطل زباله مجهز به فیلتر تهویه است که از بوی بد زباله ها می کاهد.