ارومیه - مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی گفت: بر اساس مصوبه هئیت وزیران، روستای یولاگلدی از توابع شهرستان شوط به شهر تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری سلماس آنلاین به نقل از استانداری آذربایجان غربی، علی مصطفوی در این خصوص گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته ۶ روستای در استان واجد شرایط تبدیل به شهر بودند که طرح توجیهی و پرونده های مربوطه از چند سال قبل به وزارت کشور ارسال شده بود.

وی ادامه داد: در یکسال گذشته روستاهای گوگ تپه در مهاباد، حاجیلار در چایپاره و یولاگلدی در شوط تبدیل شهر و تلاش برای تبدیل روستاهای تازه کند، نصرت آباد در تکاب، نلاس در سردشت و وار در خوی ادامه دارد.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی گفت: طرح تاسیس بخش جدید فیرورق در شهرستان خوی نیز در دست اقدام و پیگیری است.