آیین پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران دقایقی قبل با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین پنجاهمین سالگی بازار سرمایه ایران دقایقی قبل با حضور ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.

در این مراسم قرار است از سکه ۵۰۰۰ ریالی پنجاهمین سالگی بازار سرمایه ایران نیز با حضور رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شود.

همچنین در این مراسم، از پیشکسوتان بازار سرمایه نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.