محققان ژاپنی با تقلید از روش رشد گیاهان در عصریخی نوعی موز پرورش دادند که پوست آن نیز قابل خوردن است.

به گزارش خبرگزاری سلماس آنلاین به نقل از نیوزویک، محققان ژاپنی نوعی موز تولید کرده اند که می توان آن را با پوست خورد!

این موز Mongee نام گرفته که در زبان ژاپنی به معنای خارق العاده است.

محققان در مزرعهD amp;T این موز را با روش جالبی تولید کرده اند.

برای این منظور آنان موز را روی درخت و در دمای زیر صفر پرورش دادند، در مرحله بعد گیاه را در مجاورت گرما قرار دادند و دوباره آن را در خاک کاشتند.

این روش در حقیقت تقلیدی از فرایند رشد گیاهان در عصر یخی است.

همچنین فرایند سرمایش سبب می شود گیاه موز زودتر از حدمعمول بالغ شود.

به طور معمول دو سال طول می کشد تا درخت موز قد بکشد اما با این فرایند گیاه ٤ ماهه قد می کشد.

این میوه در ژاپن بسیار محبوب شده است.