رئیس مخالفان سوری در روسیه اعلام کرد که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص عدم مشارکت مخالفان در نشست سوچی اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرگزاری سلماس آنلاین به نقل از الیوم السابع، «مهند دلیقان» رئیس مخالفان سوری در روسیه عنوان داشت: رای گیری در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در نشست سوچی موفقیت آمیز نبوده است چرا که در جریان رای گیری، ۱۰ عضو موافق مشارکت و ۲۴ عضو مخالف آن بودند این در حالی است که تعداد افراد موافق یا مخالف باید به ۲۶ تن برسد بنابراین هیچ کدام از دو طرف در این رای گیری پیروز نشدند.

وی در ادامه افزود: «نصر الحریری» رئیس هیأت مخالفان سوری اعلام کرده که در نشست سوچی شرکت نخواهد کرد و این اقدام نقض مصوبات داخلی به شمار می آید.

نصر الحریری پیشتر اخبار منتشر شده در خصوص عدم مشارکت معارضان در نشست صلح سوریه در شهر سوچی را تأیید کرده بود.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: تصمیم قطعی خود پیرامون عدم مشارکت در نشست سوچی را گرفته ایم این در حالی است که پیشتر تعدادی از اعضای هیأت معارضان سوری از این تصمیم خبر داده بودند.

روسیه نیز اعلام کرده بود که نشست سوچی بدون حضور معارضان برگزار خواهد شد.