رئیس پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر ایذه از تخریب برخی از آثار تاریخی منقول در شب گذشته توسط نگهبان این پایگاه خبر داد.

ایوب سلطانی به خبرنگار مهر گفت: شب گذشته متوجه شدیم نگهبانی که حدود ۱۱ سال از آثار تاریخی پایگاه محافظت می کرد، خودش برخی از آثار منقول و یا قابل انتقال را تخریب کرده و از پایگاه بیرون رفته است.

از همان زمان پیگیر مسائل حقوقی آن شدیم.

سلطانی بیان کرد: تا جایی که ما می دانیم این نگهبان هیچ وقت رفتار غیر عادی و یا غیر اخلاقی در مدتی که کار می کرد نداشت.

هنوز این فرد دستگیر نشده تا علت این کار را بدانیم.

ما شکایت کرده ایم و به دنبال حکم حقوقی او هستیم .

وی افزود: ما مجموعه ای از هاون ها یا آسیاب دستی، بام غلطان، دو پایه ستون، سنگ قبرهای اسلامی متاخر را داشتیم که در حیاط پایگاه نگهداری می شد، اما متاسفانه نگهبان این پایگاه بدون اینکه شناختی از نیت او داشته باشیم اقدام به تخریب آنها کرد.

پایه ستون ها دچار ترک خوردگی و پریدگی شدند و بعضی از آثار نیز به چند تکه تقسیم شده اند.

با این وجود دیگر این آثار سالم نیست و باید آنها را مرمت کنیم.

سلطانی از ارسال تصویر این آثار منقول به کارشناسان مرمت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید خبر داد و گفت: کارشناسان تخت جمشید گفتند که ۵ شنبه و جمعه به ایذه برای مرمت این آثار خواهند آمد آسیب ها نیز قابل مرمت است.

وی درباره دلیل استعفایی که امروز نوشته است نیز گفت: از یک ماه قبل درخواست استعفا کرده بودم ولی امروز آن را کتبی نوشتم.

این استعفا ربطی به اتفاق شب گذشته ندارد بلکه به دلیل برخی از مشکلات شخصی است.