مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه در این مراسم بااشاره به اهمیت و نقش تغذیه سالم،و نقش محوری بانوان در تحکیم بنیان خانواده گفت؛

بانوان محور استحکام و انضباط خانواده هستند و در این میان لزوم توجه به تغذیه سالم و اصولی خانواده بسیار مهم و ضروری است.

یوسفی افزود: برگزاری چنین جشنواره هایی در فرهنگ استفاده از غذاهای بومی و سنتی به جای تغذیه از غذاهای فست فود و پرکالری نقش بسزایی دارد.

نمایش هنر آشپزی کدبانوهای منطقه و سلیقه های خانگی آنان و بستر سازی اقتصاد مقاومتی و ترویج فرهنگ دوری از اسراف از اهداف برگزاری این جشنواره بود.