علی اکبری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت:

آذربایجان غربی ۳ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی و ۸ هزار کیلومتر راه روستایی دارد و در حال حاضر ۶۸ راهدارخانه با ۴۳۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و ۷۳۰ نفر راهدار مشغول فعالیت هستند.

او گفت: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی و فرعی استان باز است و رفت و آمد در آنان جریان دارد.

۱۵ هزار تن نمک و ۴۵ هزار تن ماسه برای بازگشایی راهها در طول زمستان ذخیره شده است.