سرهنگ شیخ نژاد فرمانده انتظامی میاندوآب گفت :

مامورین انتظامی میاندوآب کشف خودرو و احشام سرقتی در میاندوابظرف ۴۸ ساعت گذشته موفق شدند تعداد ۷ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی ، تعداد ۱۸ راس احشام به سرقت رفته شامل گوسفند و گوساله و همچنین تعداد ۶۳ قطعه چک پول تقلبی در مجموع به ارزش تقریبی ۹۴۰ میلیون ریال کشف و ضبط کنند اوگفت :در این خصوص ۶ نفر متهم دستگیر و تحویل مقامات شد.