بارش برف و باران در آذربایجان غربی از دیشب آغاز شده و بیشتر نواحی استان را دربرگرفته است.