فردا- جزیره هاشیما ژاپن نخستین بار در سال ۱۸۸۷ به عنوان معدن زغال سنگ مورد استفاده قرار گرفت و برای سال ها یکی از متراکم ترین جمعیت های جهان را داشت به طوریکه جمعیت آن در سال ۱۹۵۹ به ۵۲۵۹ نفر رسید و نرخ تراکم جمعیت در مناطق مسکونی آن از ۱۳۹ هزار نفر در یک کیلومتر مربع تجاوز کرد.

در سال ۱۹۷۴ با اتمام ذخایر زغال، این جزیره ۶.۳ هکتاری طی چند هفته خالی از سکنه شد و به مدت ۳ دهه به فراموشی سپرده شد اما در حدود سال ۲۰۰۰ به خاطر وجود ساختمان های بتونی رها شده و نیمه مخروبه بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده است.