تعداد هفته های آموزشی در اکثر کشورها بیش از ۳۸ هفته است و حداقل روزهای تعطیل طی یکسال تحصیلی به ۷۰ روز می رسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال تحصیلی در بسیاری از کشورها در اواخر شهریورماه آغاز می شود و در اواخر خردادماه نیز به پایان می رسد؛ در طول یکسال تحصیلی کشورها به تناسب شرایط خود روزهای های آموزشی را تدوین می کنند و با توجه به تعداد تعطیلات ممکن است روزهای آموزشی یک کشور بیشتر یا کمتر از کشورهای دیگر باشد.

به همین ترتیب با در نظر گرفتن شرایط آموزشی و مقطع تحصیلی کودکان تعداد روزهای تحصیلی و ساعات آموزشی در طول یکسال تحصیلی در کشورهای مختلف متفاوت است.

به بررسی تعداد روز، هفته و ساعات تحصیلی در کشورهای کانادا، استرالیا، اندونزی، ژاپن، انگلیس، ترکیه، آمریکا و آلمان می پردازیم.

شروع سن آموزشی

بر اساس آموزش و پرورش مصوب کشور کانادا کودکان از سن ۶ سالگی تا پایان ۱۷ سالگی به مدرسه می روند.

شروع سال تحصیلی

سال تحصیلی در کانادا از اوایل سپتامبر آغاز می شود و تا نیمه یا اواخر ژوئن ادامه دارد که برابر با ۱۰ شهریور و اوایل تیرماه در ایران است.

ساعت شروع کلاس های مدرسه

دانش آموزان مدارس کانادا ساعت ۸ صبح کلاس خود را آغاز می کنند و تا پایان ساعت ۱۴:۳۰ سر کلاس های مدرسه حضور دارند.

تعداد روزهای تحصیلی

دانش آموزان هر سه مقطع، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ۱۸۳ روز آموزشی را طی یکسال تعطیلی پشت سر می گذارند.

تعداد هفته های آموزشی

تعداد هفته های آموزشی در کانادا ۳۷ هفته است.

میانگین ساعت آموزشی طی سال تحصیلی

دانش آموزان هر سه مقطع تحصیلی در کانادا حدود ۹۲۵ ساعت و نیم را پشت سر می گذارند و یک روز آموزشی حدود ۲۴۶ دقیقه را شامل می شود.

مجموع تعطیلات یک سال

مجموع تعطیلات مختلف این کشور از جمله تعطیلات سال نو و تعطیلات تابستانی حدوداً ۹۰ روز است.

استرالیا

شروع سن آموزشی

کودکان کشور استرالیا از سن ۴ تا ۱۵، ۱۶ یا ۱۷ سالگی با توجه به تاریخ تولد و محل سکونت در کدام ایالت، مقطع پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را پشت سر می گذارند.

شروع کلاس های آموزشی

دانش آموزان استرالیایی از ساعت ۸ صبح تا رأس ساعت ۱۳ ظهر باید در کلاس های مدرسه حضور داشته باشند.

تعداد روزهای تحصیلی

دانش آموزان هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در استرالیا ۱۹۷ روز آموزشی را پشت سر می گذارند.

تعداد هفته های آموزشی

تعداد هفته های آموزشی در استرالیا به ۴۰ هفته می رسد.

میانگین ساعت آموزشی

دانش آموزان هر سه مقطع در این کشور حدود ۱۰۵۰ ساعت آموزشی را پشت سر می گذارند و هر روز آموزشی تقریبا ۳۷۰ دقیقه را شامل می شود.

مجموع تعطیلات تابستانی

مجموع تعطیلات تابستانی در این کشور با در نظر گرفتن تعطیلات سال نو و تعطیلات تابستانی ۸۰ الی ۹۰ روز است.

اندونزی

شروع سن آموزشی

سن آموزشی در کشور اندونزی از ۷ سالگی آغاز می شود و تا پایان ۱۷ سالگی به اتمام می رسد.

شروع سال تحصیلی

سال تحصیلی در کشور اندونزی اواسط ماه جولای آغاز می شود و در اواسط ژوئن نیز به پایان می رسد؛ آغاز مدارس در اندونزی برابر با ۲۵ تیرماه در ایران و پایان آن برابر با ۲۵ خرداد ماه است.

ساعت شروع کلاس

کلاس های مدرسه در اندونزی ۷ صبح آغاز می شود و رأس ساعت ۱۳ به پایان می رسد؛ ممکن است ساعت شروع کلاس ها و پایان آنها در هر منطقه کمی متفاوت باشد.

تعداد روزهای تحصیلی

دانش آموزان مقطع ابتدایی ۲۵۱ روز و دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان ۱۶۳ روز تحصیلی را پشت سر می گذارند.

تعداد هفته های آموزشی

دانش آموزان کشور اندونزی حدود ۴۴ هفته آموزشی را طی یکسال تحصیلی پشت سر می گذارند.

میانگین ساعت آموزشی

دانش آموزان هر سه مقطع تحصیلی حدود ۱۱۰۷ ساعت آموزشی را طی یکسال پشت سر می گذارند و یک روز آموزشی برابر با ۳۷۰ دقیقه است.

ژاپن

شروع سن آموزشی

سن آموزشی در کشور ژاپن از ۶ سالگی آغاز می شود و پایان ۱۷ سالگی به اتمام می رسد.

شروع سال تحصیلی

سال تحصیلی در ژاپن از اواسط ماه آوریل آغاز می شود و تا آخر مارس طول می کشد که آغاز مدرسه در این کشور برابر با ۲۵ فروردین ماه در ایران است.

ساعت شروع کلاس های مدرسه

کلاس های آموزشی در کشور ژاپن از ۸ صبح آغاز می شود و ساعت ۱۵ بعدازظهر به پایان می رسد.

تعداد روزهای تحصیلی

دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی در این کشور ۲۰۰ روز آموزشی را پشت سر می گذارند و دانش آموزان مقطع دبیرستان ۱۹۶ روز تحصیلی را به مدرسه می روند.

تعداد هفته های آموزشی

تعداد هفته های آموزشی در این کشور حدوداً ۳۹ الی ۴۰ هفته است.

میانگین سال تحصیلی

دانش آموزان هر سه مقطع حدود ۱۰۵۰ ساعت آموزشی در یکسال را پشت سر می گذارند و یک روز آموزشی برابر با ۳۷۰ دقیقه است.

مجموع تعطیلات یکسال

مجموع تعطیلات این کشور از جمله تعطیلات تابستانی بین ۷۰ الی ۸۰ روز است.

انگلیس

شروع سن آموزشی

سن آموزشی در کشور انگلیس از ۵ سالگی آغاز می شود و تا پایان ۱۵ سالگی به طول می انجامد.

شروع سال تحصیلی

سال تحصیلی در کشور انگلیس ۵ سپتامبر آغاز می شود و ۲۰ جولای به پایان می رسد که تاریخ آغاز مدارس انگلیس برابر با ۱۵ شهریور در ایران است.

ساعت شروع کلاس های مدرسه

کلاس های آموزشی مدارس در انگلیس از ساعت ۸ صبح آغاز می شود و رأس ساعت ۱۴ به پایان می رسد.

تعداد روزهای تحصیلی

هر سه مقطع ابتدایی، راهنمای و دبیرستان در انگلیس ۱۸۹ روز تحصیلی را پشت سر می گذارند.

تعداد هفته های آموزشی

تعداد هفته های آموزشی این کشور حدوداً ۳۸ هفته است.

میانگین ساعت آموزشی

دانش آموزان هر سه مقطع تحصیلی در انگلیس حدوداً ۹۶۵ ساعت آموزشی را طی یکسال پشت سر می گذارند و یک روز آموزشی برابر با حدوداً ۳۰۰ دقیقه است.

مجموع تعطیلات یکسال تحصیلی

مجموع تعطیلات مختلف در این کشور از جمله تعطیلات تابستانی تقریبا ۱۰۰ روز است.

ترکیه

شروع سن آموزشی

سن آموزشی در کشور ترکیه از ۶ سالگی آغاز می شود و در ۱۷ سالگی به پایان می رسد.

شروع سال تحصیلی

دانش آموزان ترکیه ای از اواسط ماه سپتامبر مدرسه را آغاز می کنند و تا آخر ژانویه نیز به مدرسه می روند که آغاز مدارس آنها برابر با حدود ۲۵ شهریور ماه در ایران است.

ساعت شروع کلاس های مدرسه

کلاس های آموزشی در ترکیه رأس ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می شود و رأس ساعت ۱۳:۳۰ به پایان می رسد.

تعداد روزهای تحصیلی

هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در کشور ترکیه ۱۸۰ روز آموزشی را پشت سر می گذرانند.

تعداد هفته های آموزشی

دانش آموزان ترکیه ای تقریبا ۳۸ هفته آموزشی را طی یکسال تحصیلی بر سر کلاس درس هستند.

میانگین ساعت آموزشی در سال

دانش آموزان هر سه مقطع تحصیلی در کشور ترکیه حدود ۸۰۰ ساعت آموزشی را طی یکسال تحصیلی پشت سر می گذرانند.

مجموع تعطیلات یکسال

مجموع تعطیلات مختلف در این کشور از جمله تعطیلات تابستانی تقریبا برابر با ۱۲۵ روز است.

آمریکا

شروع سن آموزشی

آموزش و پرورش در کشور آمریکا قبل ۶ سالگی آغاز می شود و با پایان ۱۷ سالگی به اتمام می رسد.

شروع سال تحصیلی

ابتدای ماه سپتامبر سال تحصیلی آمریکا آغاز می شود و ۲۶ ژوئن به پایان می رسد که این تاریخ برابر با ۱۰ شهریور ماه تا ۵ تیرماه در ایران است.

ساعت شروع کلاس های مدرسه

کلاس های دانش آموزان آمریکا حدود ۸:۳۰ صبح آغاز می شود و ساعت ۱۵ به پایان می رسد.

تعداد روزهای تحصیلی

هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ۱۸۰ روز آموزشی را طی یکسال تحصیلی پشت سر می گذرانند.

تعداد هفته های آموزشی

دانش آموزان آمریکایی تقریبا ۳۶ هفته آموزشی را طی یکسال تحصیلی در کلاس درس حضور دارند.

میانگین ساعت آموزشی در سال

دانش آموزان در هر سه مقطع تحصیلی در آمریکا حدود ۱۰۱۴ ساعت آموزشی را می گذرانند و یک روز آموزشی برابر با ۳۳۸ دقیقه است.

مجموع تعطیلات در سال تحصیلی

مجموع تعطیلات مختلف این کشور از جمله تعطیلات سال نو و تعطیلات تابستانی حدود ۱۱۵ روز است.

آلمان

شروع سن آموزشی

سن آموزشی کشور آلمان از ۶ سالگی آغاز می شود و پایان ۱۷ سالگی به اتمام می رسد.

شروع سال تحصیلی

سال تحصیلی در آلمان اوایل سپتامبر آغاز می شود و تا اواخر ژوئن به طول می انجامد؛ تاریخ شروع مدارس در این کشور برابر با ۱۰ شهریور ماه در ایران است.

ساعت شروع کلاس های مدرسه

دانش آموزان کشور آلمان از ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس مدرسه را آغاز می کنند و تا پایان ۱۳:۳۰ در مدرسه حضور دارند.

تعداد روزهای تحصیلی

هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در کشور آلمان ۱۹۳ روز را طی یکسال تحصیلی پشت سر می گذرانند.

تعداد هفته های آموزشی

تعداد هفته های آموزشی در این کشور حدوداً ۴۰ هفته است.

میانگین ساعت آموزشی

دانش آموزان هر سه مقطع تحصیلی حدود ۱۰۵۰ ساعت آموزشی را در کشور آلمان طی یکسال تحصیلی پشت سر می گذرانند و یک روز آموزشی برابر با ۳۰۰ دقیقه است.

مجموع تعطیلات

مجموع تعطیلات در کشور آلمان با در نظر گرفتن تعطیلات سال نو و تعطیلات تابستانی حدوداً ۹۰ روز است.