طولانی شدن روند معرفی وزیر علوم به خاطر لزوم هماهنگی بیشتر بود نه این که معامله کرده باشم.

سلماس آنلاین- رییس جمهوری که برای دفاع از وزیران پیشنهادی علوم و نیرو به مجلس شورای اسلامی رفته است در پاسخ به انتقادات روزهای اخیر درباره معرفی منصور غلامی گفت: برای قضاوت عجله نکنید.


مهمترین بخش های سخنرانی روحانی:

- من پای اصول خود که حفظ فضای دانشگاه است ایستاده ام و این اصول را که دفاع از آزادی فضای دانشگاه است به او یادآوری کرده ام.

کما این که به گزینه های قبلی که نشد معرفی کنم یادآور شدم.

- فضای دانشگاه در سال ۹۶ با سال ۹۳ تغییر نخواهد کرد و من اطمینان می دهم خودم شخصا پایش می کنم و مراقبم.

- بر سر وزیر علوم و دانشگاه با هیچ کس معامله نکرده ام.

من تعامل کرده ام اما با هیچ کس معامله نکرده ام.

اگر روند معرفی طولانی شد به خاطر معامله نبود.

به این دلیل است که برای برخی از وزیران مانند وزیر علوم هماهنگی بیشتری نیاز دارند.

- محیط دانشگاه از آنِ همه دانشجویان و احزاب، جناح ها و تفکرهای مختلف است و هر چند اقلیت حقوق خود را دارد اما باید به اکثریت احترام بگذارد.

- دولت از مسیر احترام به دانشجو و غیر امنیتی بودن دانشگاه، ذره ای کوتاه نخواهد آمد

- رییس جمهور و دولت دوازدهم به عهد خود با مردم وفادارند

- مبنای من در سلوک با وزرا، پیوست حکم انتصاب آنهاست

- پیوست ماموریت وزرا هر فصل ارزیابی خواهد شد

- وزارت علوم از حساسیت ویژه برخوردار است

- برای معرفی وزرا تعامل کردیم اما معامله نکردیم

- من برای آینده دانشجویان معامله نکرده و نخواهم کرد

- وعده ام به ملت را تا روز آخر مسوولیت ادامه خواهم داد

- دولت راه و مسیر خود را در زمینه احترام به علم و دانشگاه و غیرامنیتی بودن محیط دانشگاه، احترام به دانشجویان و آزادی اندیشه و بیان در دانشگاه، ادامه داده و ذره ای کوتاه نخواهد آمد.

- برای معرفی وزرا تعامل کردیم اما معامله نکردیم/ من برای آینده دانشجویان معامله نکرده و نخواهم کرد.

- از معیارهایم برای انتخاب وزیر علوم کوتاه نیامدم

- هرچند فرایند طولانی شد اما پای اصولم ایستاده ام

- دکتر غلامی از اساتید برجسته و برخوردار از مدیریت دانشگاه است

- اولین شرط من با وزیر علوم این بود که محیط دانشگاه از آن همه دانشجویان و سلیقه های سیاسی باشد

- خرسندیم که دانشگاه زنده است و دانشگاهیان نسبت به آینده علمی کشور حساس هستند

- هیچکس نباید احساس کند فضای دانشگاه برای عده ای امن و برای عده ای نا امن است

-اسلام، قانون و مصلحت کشور اجازه نمی دهد که در مسایل جزیی مقابل هم بایستیم

- اگر اختلافات جزیی دو سال پیش مکروه بود، در شرایط فعلی آن را حرام می دانم

- اکنون زمان وحدت و انسجام ملی و ایستادگی در برابر بدخواهان است

- بار اصلی مقابله به بیگانگان و استعمار بر دوش دانشگاه بوده و هست