خودروی مرسدس بنز «S ۵۵۰» با ارزشی نزدیک به سه میلیارد تومان در خیابان های تهران.

منبع: مشرق