مرد جوانی که با فریب پسرهای نوجوان آنها را مورد آزار و اذیت قرار می داد، دستگیر شد.


به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی پایتخت اعلام کرد: مرد جوانی که با فریب پسرهای نوجوان و کشاندن آنها به کانال آب در خیابان اردیبهشت شمالی در محدوده شرق تهران، آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده است، دستگیر شد.


دستور انتشار تصویر متهم از سوی بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران صادر شده است.


شکات به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.