اخیرا در این کشور تله کابینی متفاوت ساخته شده که مسافران به جای این که درونش جا به جا شوند از روی آن جا به جا می شوند.

منبع: بهداشت نیوز