براساس رکورد های ثبت شده در کتاب گینس، بلندترین مرد کره زمین با کوتاه ترین زن کره زمین در کشور مصر با یکدیگر ملاقات کردند.

به گزارش فارس، Sultan K ouml;sen که اصالتا ترکیه ای است با ۲۴۶.۵ سانتی متر قد بلندترین مرد جهان است؛ همچنین Jyoti Amge با اصالت هندوستانی و ۶۲.۸ سانتی متر قد، کوتاه ترین زن جهان نام گرفته است.

رکورد هر دوی این افراد در سال ۲۰۱۱ در کتاب گینس ثبت جهانی شد؛ کارشناسان بهداشتی باور دارند، بلند قدی بلندترین مرد جهان ناشی از تولید بیش از حد هورمون رشد است که به عنوان اختلال pituitary gigantism شناخته می شود.

انجمن گردشگری مصر از این رکوردداران برای توسعه و بهبود گردشگری این کشور دعوت کرده است.