سررسید این اوراق یک ساله و معاف از مالیات با نرخ سود علی الحساب ۱۶ درصد سالانه است.

بانک رفاه اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام مرحله چهاردهم را از تاریخ ۹۶.۱۱.۰۸ لغایت پایان وقت اداری روز ۹۶.۱۱.۱۴منتشر می کند.


به گزارش سلماس آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، سررسید این اوراق یک ساله و معاف از مالیات با نرخ سود علی الحساب ۱۶ درصد سالانه است.


همچنین اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه بانک رفاه با ضریبی از ۵ میلیون ریال منتشر و نرخ بازخرید قبل از سررسید این اوراق ۱۴ درصد سالانه، با نام، الکترونیکی و قابل انتقال به غیر است.


همچنین مقاطع پرداخت سود علی الحساب ماهانه و تضمین اصل سرمایه و پرداخت سود ماهانه توسط بانک صورت می گیرد.