به گزارش آتش نشانی، ساعت ۱۷ دیروز شنبه تصادف شدید پراید با قسمت عقب کامیون حامل میلگرد در مسیر جنوب به شمال بزرگراه تندگویان، روبروی ورزشگاه قیانوری باعث مصدومیت راننده سواری از ناحیه سر و گردن شد.