بنا بر اعلام مرکز مدیریت راه های برف راه ها را بست و پروازها را کنسل کرداستان به جز محورهای پیرانشهر–تمرچین، سردشت؛ پیرانشهر و مهاباد، تردد در سایر محورهای استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

در محورهای گردنه قوشچی و سرو ارومیه و مایین بلاغی تکاب به دلیل بارش پراکنده برف داشتن زنجیر چرخ الزامی است.

بنا بر اعلام پلیس راه استان؛ تمامی محورهای اصلی باز و داشتن زنجیر چرخ و ملزومات سفر زمستانی ضروری است.

سرهنگ فرمانی گفت: در سوانح رانندگی به سبب لغزندگی جاده های استان، ۷ نفر کشته و ۴۰ نفر زخمی شده اند.

پرهیزگار مدیرکل فرودگاههای استان هم از کنسل شدن پرواز صبح و بعد از ظهر ارومیه به تهران خبر داد.

باند فرودگاه لغزنده و دید خلبان کاهش یافته است.

ضیائیان مدیر کل هواشناسی استان می گوید: ارتفاع برف در شهر به ۱۵ سانتی متر و در ارتفاعات به ۳۰ سانتی متر می رسد.